อโศกวิทย์อ่อนนุช ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 1374 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

         ก่อตั้งขึ้นปี 2504 ที่ตั้งเดิมอยู่ในซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 ชื่อ “โรงเรียนอโศกวิทย์” ต่อมาในปี 2518 ได้ขยายกิจการมาตั้งที่ 1374 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 40 ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนอโศกวิทย์ อ่อนนุช” บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนในขณะนี้

เกียรติคุณของโรงเรียน

รับรางวัล คัทเอาท์ (CUT OUT) ดีเด่นในรอบที่ 3 จาก สมส.

ระดับประถมศึกษา และระดับอนุบาลศึกษา

» การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาในระดับเฉลี่ยดีมาก

» การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุบาลศึกษาในระดับเฉลี่ยดีมาก