ที่อยู่ทางไปรษณีย์

โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช

เลขที่ 1374 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 40 กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0 2331 0777 – 8

แผนที่